top of page

Om oss

Välkommen till Storskogens Vägförening i Stavsnäs -  Föreningen består av 330 fastigheter och vi hanterar ett vägnät om 14 km, bestående av både grusvägar och asfalterade vägar

 

Vår huvudväg går längst Storskogsvägen men föreningen sköter ytterligare 22 stycken bivägar i området

Bivägarna innefattar Byträskvägen, Solhöjdsvägen, Hölbacken, Kurrebovägen, Tallstigen, Kvarnsjövägen, Kvarnsjöstigen, Bergklacksvägen, Vättestigen, Timmerdalen, Bryggstigen, Bivägen, Barnviksslingan, Bergatrollsvägen, Älvslingan, Vidsjövägen, Krysshamnsvägen, Dalstråket, Ängstigen, Prangen, Myrsvängen och Handskviksvägen

Vägkarta över området

20201225_143927.jpg

Vår styrelse

Ordförande  - Ulf Lindgren

Sekreterare - Thomas Nilsson

Kassör - Ulf Lindgren

Ledamot - Cecilia Gävert

Ledamot - John Magnusson

Ledamot - Kristina Paltén

 

Suppleant - Alexandra Laurell

Suppleant- Eva Lundin

Suppleant - Sandra Kaur

Suppleant - Vakant

Revisor - Hans Lingkvist

Revisor - Peter Thuman

Suppleant - Lars Hallberg

Suppleant- Mårten Granbeck

 

Valberedning - Annika Atterhall Thuman

Valberedning - Robert Tenselius

Kontakta styrelsen

bottom of page