top of page

VÄLKOMMEN TILL STORSKOGENS VÄGFÖRENING
 

 

 

 

 

Här hittar du information så som t.ex. Årsmötesprotokoll, stadgar, kontaktuppgifter till styrelsen och även driftstörningar, planerade arbeten m.m. m som gäller våra vägar i området

 

Föreningen består av 330 fastigheter och vi hanterar ett vägnät om 14 km, bestående av både grusvägar och asfalterade vägar

Storskogsvägen är föreningens "huvudväg" med bivägarna Byträskvägen, Solhöjdsvägen, Hölbacken, Kurrebovägen, Tallstigen, Kvarnsjövägen, Kvarnsjöstigen, Bergklacksvägen, Vättestigen, Timmerdalen, Bryggstigen, Bivägen, Barnviksslingan, Bergatrollsvägen, Älvslingan, Vidsjövägen, Krysshamnsvägen, Dalstråket, Ängstigen, Prangen, Myrsvängen och Handskviksvägen

Storskogsvägen, Stavsnäs

070-4177601

Tack för att du hör av dig!

Kontakta styrelsen
bottom of page